Lypsylehmille

Korkeatuottoinen ja kestävä karja

Tasapainoinen kivennäisruokinta vaatimuksena

Lypsylehmien yleisimpiä poiston syitä ovat utareterveys ja huono hedelmällisyys. Ennenaikaiset poistot laskevat karjan keskipoikimakertaa, kun hyviä lehmiä joudutaan poistamaan liian aikaisin. Korkea tuotos vaatii riittävän kivennäisruokinnan, jonka avulla varmistetaan aktiivinen aineenvaihdunta. Tasapainoinen kivennäisruokinta on pohja hyvälle tuotokselle ja eläinterveydelle, jolla on yhteys hyvään utareterveyteen ja tiinehtyvyyteen.

Schaumannin innovaatiot nautojen rehuissa:

Aminotracehivenaineet ovat Schaumannin patentoimalla menetelmällä valmistettuja uuden sukupolven orgaanisia hivenaineita. Aminotrace- hivenaineet ovat glysiinikelaattiyhdisteitä, joiden imeytyminen on huomattavasti parempi muihin orgaanisiin ja epäorgaanisiin hivenaineisiin verrattuna. Riittävä hivenaineiden ja vitamiinien saanti on lypsylehmän terveyden ja tuotoskyvyn kannalta ensiarvoisen tärkeää. Niiden vähäinen saanti mm. heikentää eläinten tiinehtyvyyttä, lisää utaretulehdusriskiä ja sorkkaongelmia.

Bovin-S Komplex on Schaumannin  kehittämä erityinen kasvien sokeriyhdisteistä eristetty aineyhdistelmä, joka tehostaa pötsin toimintaa ja vähentää ammoniakin muodostumista pötsissä. Bovin-S Komplex vaikuttaa suoraan ruuansulatukseen etumahoissa. Se pienentää pötsin pH:n laskua ja optimoi etikkahapon ja propionihapon suhdetta, mikä parantaa syöntiä ja pötsin mikrobien energian saantia. Näin saadaan enemmän käytettävissä olevaa proteiinia, lysiiniä ja metioniinia ohutsuoleen. 

ASS-CO-FERM- hiiva-mikro-organismipohjainen probiootti. Se vahvistaa terveyttä ja parantaa maidontuotantoa ja rehun saantia.