Ajankohtaista

Eurotradingin ruokinnan strategiana on hyödyntää kotoiset rehut mahdollisimman tehokkaasti. Ruokinnansuunnittelumme tavoitteena on korkeatuotoksinen ja kestävä karja asiakastiloillemme. Ruokinnan strategian ja tavoitteen tukena käytämme innovatiivisia ja patentoituja rehunlisäaineita ja uusinta ruokintatietoa. Tavoitteenamme on hyvä rehunhyötysuhde ja terve karja, jotta taloudellinen lopputulos on mahdollisimman hyvä.
Kaikki tuotteemme koekäytetään Schaumannin koetilalla Hülsenbergissa Saksassa. Siellä on reilun 200 lehmän holsteinkarja, jonka keskituotos oli 13100 kiloa vuonna 2020. Tilan karjan keskimääräinen elinikäistuotos oli 19,9 kiloa maitoa elinpäivää kohden. Korkea tuotos, suuri karkearehun osuus ja erinomainen lehmien keskituotos ovat myös hyviä tapoja laskea maidon hiilijalanjälkeä: Vuonna 2020 Hülsenbergissa maidon hiilijalanjälki oli vain 669 g/CO2e energia korjattua maitokiloa kohden.