Ajankohtaista

Lypsylehmillä esiintyy lämpöstressiä jo noin 20°C lämpötilassa. Lämpöstressin seurauksia ovat aleneva tuotos, maidon pienemmät pitoisuudet, hedelmällisyysongelmat ja kielteiset vaikutukset sorkka- ja utareterveyteen. Lämpöstressin vaikutuksia voidaan kuitenkin pienentää valitsemalla ruokintaan oikeat komponentit.

Korkean lämpötilan aiheuttamat ongelmat:

  • rehu lämpenee ruokintapöydällä, mikä vähentää syöntiä ja ravinteiden saantia
  • raskaamman hengityksen ja hikoilun seurauksena puskuriaineet ja märehtiminen vähenevät, mikä altistaa lehmän pötsin happamoitumiselle ja ketoosille
  • lämpöstressi rasittaa aineenvaihduntaa, erityisesti maksan toimintaa, mikä alentaa lehmän vastuskykyä

1. Ehkäise jälkilämpenemistä

Säilörehun ja seosrehun jälkilämpeneminen pienentää rehun maittavuutta ja syöntiä huomattavasti. Nestemäinen Schaumasil TMR G ja jauhemainen Silostar TMR Protect- kuivahappo parantavat maittavuutta ja ehkäisevät jälkilämpenemistä tehokkaasti.

2. Tasapainota veren ja pötsin pH:ta

Korkean lämpötilan seurauksena lisääntynyt hengitystiheys ja pienempi syljeneritys aiheuttavat karbonaattien menetystä, mikä alentaa pötsin ja veren pH:ta.

Detamin BP sisältää veren ja pötsin pH:ta neutraloivia yhdisteitä ja se ehkäisee happaman pötsin riskiä. Lisäksi se tasapainottaa maidon pitoisuuksia.

3. Varmista riittävä energian saanti

Suojatun rasvan käytöllä voidaan lisätä dieetin energiapitoisuutta pötsiä rasittamatta ja lisäämättä tarpeettomasti aineenvaihduntalämpöä. Schaumann on kehittänyt uuden rasvatuotteen SCHAUMANN ENERGY Pron, joka eroaa muista tavanomaisista rasvatuotteista, koska se sisältää maidontuotannon kannalta optimaalisessa suhteessa kahta eri rasvahappotyyppiä.

Maidon rasvamäärään voidaan vaikuttaa ruokinnan kautta kahdella eri tavalla. Suuri osa maitorasvan rasvahapoista muodostuu etikkahaposta, jota syntyy pötsissä pääasiassa karkearehun kuidun hajoamistuotteena. Riittävä kuidun saanti on siksi erittäin tärkeää maidon koostumuksen kannalta. Toinen maitorasvakomponenttien lähde on kehon rasvan ja rehurasvojen hajottaminen.

SCHAUMANN ENERGY PRO- enemmän maitoa ja enemmän rasvaa

SCHAUMANN ENERGY PROn optimaalinen rasvahappojen suhde lisäsi maitomäärää jopa 1,6 litraa ja rasvapitoisuutta 0,1% eli energiakorjatun maitomäärän lisäys oli 1,8 kg/ lehmä/ päivä.