Menestystarinoita

Sievissä sijaitsevan Lakasen tilan kahden lypsyrobotin pihattonavetta otettiin käyttöön helmikuussa 2020. Ennen pihattoa yrittäjät Antti Kangas ja Jenika Kovanen pyörittivät viidenkymmenen lypsylehmän parsinavettaa. Robottipihaton myötä eläinmäärä on noussut yli 120 lypsävään ja päivittäinen karjatyö on muuttunut paljon. Laajennuksen yhteydessä eläinostoja tehtiin runsaasti, mutta suuri ensikoiden määrä ei ole haitannut tuotannon kehitystä. Tilan 210 hehtaarin luomupelloilla viljellään säilörehua, kokoviljasäilörehua sekä tuoresäilöttävää seosviljaa, joita pyritään hyödyntämään ruokinnassa parhaalla mahdollisella tavalla.

Lakasen tila on tehnyt yhteistyötä Eurotradingin kanssa on jo kahdeksan vuoden ajan tilan käyttäessä rehusäilöntään Bonsilage-säilöntäaineita. Viime kesän aikana yhteistyö laajeni myös ruokintapalveluihin, kun Eurotradingin ruokinta-asiantuntija Tommi Kauppila otti vetovastuuta ruokinnan suunnittelusta. Yksittäisten tuotteiden kokeilu syventyi alkusyksystä syvällisempään ruokinnan suunnitteluun, jossa ruokinnan tehokkuus ja analysointi ovat keskiössä, tuotoksen kehittymistä unohtamatta.

”Minkäänlaisia odotuksia Eurotradingin ruokinnan suunnitteluun ei ollut. Jo parsinavetassa lehmämme olivat olleet useita vuosia aperuokinnalla ja ruokinnan onnistumista seurattiin pääasiassa silmämääräisesti lannan ja maidon ureapitoisuuden perusteella. Uuden navetan myötä ruokinta on muuttunut radikaalisti, esimerkiksi väkirehuprosentin ja kuidun osalta. Lehmien kierrossa ja maidon pitoisuuksissa oli alkuun omat ongelmansa”, Kangas toteaa.

Yhteistyön syventymisen myötä uutena asiana ruokinnan onnistumisen tarkkailuun on tullut muun muassa lannan analysointi lantapesulla, jonka avulla seurataan rehun hajoamista lehmän ruoansulatuksessa. Myös appeen seulonnasta on koettu olevan hyötyä. Yhdessä Eurotradingin kanssa on pyritty hakemaan ruokinnasta kehityskohtia ja kehittämään niitä pala kerrallaan. Tästä palkintona on ollut muun muassa jatkuvasti nouseva tuotostaso.

Kangas jatkaa yhteistyön kuvaamista seuraavasti: ”Tommilta saa suoraa palautetta ja hyviä kehitysideoita ruokinnan optimoimiseen. Paljon uutta ruokinta-asiaa olen itsekin oppinut yhteistyömme aikana, vaikka olin apetta tehnyt jo useita vuosia ennen laajennusta. Kaiken kaikkiaan palvelu on ollut laadukasta, suunnitelmat toimivia ja tulokset positiivisia; lypsykierto alkoi toimia moitteettomasti ja tuotostaso on noussut koko ajan. Myös ruokinnan tehokkuus on parantunut.”

Ruokinnan tehokkuudesta kertoo parantunut hyötysuhde, jonka myötä syöty kuiva-ainekilo realisoituu paremmin maitotuotokseksi. Tämä on näkynyt maitotuotoksen lisäksi tilalla lantapesutulosten paranemisena.

Uusi pihattonavetta otettiin käyttöön helmikuussa 2020.

Vaikka tällä hetkellä ensikoiden osuus lypsävistä on 52 %, ovat päivämaidot viime aikoina nousseet jo parhaimmillaan yli 41 kiloon, myös energiakorjattuna. Vaikka edellisen kesän rehut eivät laadultaan ole aivan tilan tavoitearvoissa, seoksen väkirehutaso on ollut koko talven maltillinen. Ruokinnassa kotoinen säilörehu hyödynnetään erittäin hyvin ja siinä auttaa myös tilalla käytössä oleva Rindavit Top Super ATG Plus -kivennäisrehu.

Tulevaisuudessa tilan väki haaveilee vielä maltillisesta laajentamisesta. Ruokinnan osalta harkinnassa on vasikka-ape, kunhan varastotilat saadaan järjestettyä. Laajennuksen ja sen myötä tulleiden ostoeläinten vuoksi karja-aines on vielä hyvin kirjavaa. Jalostuksesta kiinnostuneen tilan emännän, Jenika Kovasen, ansiosta tulevina vuosina myös tilan karja-ainesta tullaan kehittämään.

Vaikka tilalliset itse käyttävät humoristisesti uudesta navetastaan nimitystä #suomenpaskinnavetta, tulokset ja ruokinnan onnistumiset kertovat päinvastoin erinomaisista onnistumisista.

Koko Eurotrading-tiimi onnittelee Lakasen tilaa hienoista saavutuksista!