Menestystarinoita

Asiakkaamme Maitosilta Oy on Varsinais-Suomessa Somerolla sijaitseva maidontuotantotila, jonka yrittäjinä toimivat poika Vili ja isä Pasi Virtanen. Tilalla on vuonna 2020 marraskuussa käyttöön otetuttu uusi pihattonavetta. Pihatossa lehmät ovat omissa osastoissaan ja samoin vasikoilla on oma erillinen osastonsa. Lehmät lypsetään kolmella lypsyrobotilla ja tilan kaikkien nautojen ruokinta perustuu seosrehuruokintaan. Työnjako tilalla toimii niin, että Vili vastaa lehmien ja vasikoiden ruokinnasta uudessa pihatossa, ja Pasi vastaa parsinavetassa olevien kasvavien hiehojen ruokinnasta. Lisäksi tilalla on töissä yksi vakituinen työntekijä ja harjoittelijoita. Ruokinta-asiantuntijamme Kirsi Busk kävi viime keväänä esittelemässä Vilille myynnissämme olevia Schaumannin tuotteita. Vili kiinnostuikin tuotteista ja päätti kokeilla Schaumannin erikoiskivennäisiä vasikoilla, hiehoilla ja ummessa olevilla lehmillä.

Maitosilta Oy:ssä on ollut vasikka-ape käytössä jo ennen Kirsin tilakäyntiä. Nyt vasikka-appeeseen otettiin käyttöön Kalvicin Pro ATG kivennäisrehu. Kalvicin Pro ATG kivennäisrehu sisältää mm. Cerabac -propiootin, Ceravital XP- entsyymin ja suuren määrän Schaumannin patentoimalla menetelmällä valmistettuja Aminotrace orgaanisia hivenaineita.  Vilin kertomuksen perusteella vasikat syövät reippaasti vasikka-apetta ja kasvavat nyt hyvin. Ne saavuttavat jopa 1 kilon päiväkasvun. Myös vieroitus maitojuomasta onnistuu paremmin. Vasikat syövät vasikka-apetta 4–5 kuukauden ikään asti.

Myös tilan kasvavilla hiehoilla on seosrehuruokinta ja sitä täydennetään kasvutavoitteen mukaan kiskoruokkijasta jaettavilla tilan omalla viljalla ja rypsirouheella. Seosrehun kivennäisenä on kasvaville hiehoille erikseen suunniteltu Rindavit Pro Hieho kivennäinen. Tämä erikoiskivennäinen sisältää hiehojen kaikki tarvitsemat kivennäiset ja hivenaineet sekä vitamiinit. Hivenaineet eli kupari, mangaani ja sinkki ovat Schaumannin Aminotrace orgaanisia hivenaineita. Kivennäisessä on myös runsaasti biotiinia vahvistamaan hiehojen kasvavia sorkkia sekä elävää hiivaa, joka vilkastuttaa pötsimikrobien toimintaa edistäen hiehojen terveyttä ja kasvua. Vilin mukaan omat hiehot kasvavat hyvin eivätkä jää pienikokoisiksi poikiessaan 24 kk iässä.

Ehkäpä suurimman taloudellisen hyödyn Maitosilta Oy on saanut, kun ummessa olevien lehmien seosrehuruokintaan vaihdettiin kivennäisiksi Schaumannin Rindavital MF anionisuola, jota täydennetään SME Spezialilla ja Schauma Aktimag Top-kivennäisrehuilla.

Rindavital MF anionisuola auttaa ennaltaehkäisemään piileviä poikimahalvauksia, tehostamalla lehmän kalsiumaineenvaihduntaa. Se myös nostaa ternimaidon vasta-ainepitoisuuksia.

SME Spezial kivennäinen sisältää suuren määrän E-Vitamiinia ja orgaanista seleeniä. Pienellä lisämäärällä tätä kivennäistä tehostetaan entisestään umpikauden kivennäisruokintaa. E-vitamiini ja seleeni toimivat antioksidantteina ja niiden toiminnan tulos havaitaan virkeinä vasikkoina. Ne myös ehkäisevät jälkeisten jääntiä. Nykyisin lehmien ruokinnassa kiinnitetään huomiota myös ummessa olevien lehmien magnesiumin saantiin.

Schauma Aktimag Top on orgaaninen magnesium, joka imeytyy lehmän ruoansulatuksessa 5 kertaa paremmin kuin magnesiumoksidi. Pienellä lisämäärällä tätä erikoiskivennäistä ummessa olevien lehmien magnesiumin lisäsaanti on myös hoidettuna.

Vilin mukaan poikimiset sujuvat nyt hyvin ja eläinlääkärikäynnit ovat tältä osin vähentyneet huomattavasti. Jos jollain vanhemmalla useamman kerran poikineella lehmällä on jotain epämääräistä ennen tai jälkeen poikimisen, niin Vili antaa lehmälle kalsium-boluksen tai Kalsium Meloform liuoksen, joka on todella tehokas apu poikimahalvauksen ehkäisyyn. Maitosilta Oy:ssä jatketaan näillä hyväksi todetuilla erikoiskivennäisillä, ja mikäs on jatkaessa, kun ne ovat niin tehokkaita ja niitä annostellaankin lehmää kohti vain vähän.