Menestystarinoita

MTY Rytkösellä Runnilla otettiin vuosi sitten käyttöön uusi yhden lypsyrobotin lypsykarjapihatto. Samalla myös ruokinta muuttui erillisruokinnasta seosrehuruokintaan. Rytkösillä ruokinnan parissa on tehty tiivistä yhteistyötä Eurotradingin kanssa koko vuoden ajan. Isoista muutoksista ja hiukan vajaasta karjamäärästä huolimatta ensimmäinen vuosi uudessa navetassa on sujunut erinomaisesti. Myös kotoiset rehut ovat olleet haastavia muun muassa matalan valkuaisen ja heikohkon sulavuuden takia (raakavalkuainen 100 g/kg ka ja D-arvo 650 g/kg ka). Lähes puhtaan Ayrshire karjan keskituotos on noussut kuitenkin vuodessa yli 1500 EKM-kiloa lehmää kohden, eläinterveys on kehittynyt ja ruokinnan tehokkuus sekä kannattavuus on parantunut.

Iso yllätys on ollut se, että esimerkiksi selkeitä utaretulehduksia ei ole koko vuoden aikana ollut kuin yksi ja poikimiset ovat sujuneet hyvin. Lisäksi vaikka karkea rehujen laatu oli pieni pettymys, on ruokinnan väkirehumäärä pysynyt maltillisena. Kohonnut maitomäärä on myös tietenkin positiivinen asia ja seurannan avulla on huomannut, että tästä saattaa jotain jäädä käteenkin!”, sanoo tilan osakas Kyösti Rytkönen.

Rytkösillä on seurattu Eurotradingin kanssa tarkasti kuukausittain ruokinnan kuluja, menekkejä ja tehokkuutta. Ruokinnan hyötysuhde on noussut yli 1,6, joka tarkoittaa siis sitä, että keskimäärin yksi syöty kuiva-ainekilo tuottaa 1,6 EKM-kiloa maitoa. Tämä kertoo osaltaan sen, että karja hyödyntää syödyn rehun hyvin ja että tilalla tehdyt ruokintaratkaisut ovat olleet kannattavia. Tilan lypsävillä on ollut käytössä Rindavit ATG Top Super Plus vitamiinihivenaineseos, joka sisältää muun muassa elävää hiivaa, valkuaisainevaihduntaa tehostavan Bovin S-Komplexin sekä orgaanista magnesiumia. Lisäksi robotilla on ollut käytössä Tirsana BSK energianeste. Umpilehmien seokseen on mennyt kivennäisenä anionisia kivennäisaineita sisältävää MF Anionisuolaa, ja pikkuvasikat ovat saaneet Kalvicin Pro täydennysrehua.